Bacon Cheeseburger- Bơ gơ bò phô mai và thịt xông khói

  • 150 gram beef
  • Bacon
  • Lettuce, Tomato, Onion, Pickle, Special Sause