Bacon Egg Cheeseburger- Bơ gơ thịt bò phô mai kèm thịt ba chỉ xông khói và trứng

  • 150 gram beef
  • Smoked Bacon
  • Cheddar Cheese
  • Lettuce, Tomato, Onion, Pickle, Sauce